Wat is Bewust Ontspannen?
Je bent gespannen en je wilt van je spanning af: je wilt ont-spannen. Dan kun je natuurlijk voor de tv gaan zitten, of een weekendje gaan fietsen op de Veluwe.... Voor sommige mensen werkt dat. Maar vaak is de spanning die is opgebouwd niet zomaar verdwenen.

In de training Bewust Ontspannen gaan we systematisch op zoek naar de spanning in je lichaam. We gaan als het ware met de spanning 'spelen': ervaren, uitvergroten, weer loslaten, ademen, expressie geven. We bieden daar allerlei werkvormen voor aan. Soms inspannend, soms zacht, vaak speels...

Bewust ontspannen berust op de drie pijlers:
a d e m - b e w e g i n g - g e l u i d
1.    Diep door te ademen: om te blijven voelen wat er met je gebeurt, en ook om de spanning te 'verdelen' over je hele lijf, te laten zakken in je benen en te 'aarden'
2.    In beweging te blijven: als je bevriest zet je juist de spanning vast. 'Doe maar wat je lijf nodig heeft'
3.    Geluid te maken: kenbaar maken wat er in je omgaat -al was het maar door eens diep en hoorbaar te zuchten- laat spanning los. Je hoeft niets meer op te houden en iedereen mag weten wat je ervan vindt.

Van deze training is nu een trainershandleiding verschenen en te koop.


Oefenen met adem, beweging en geluid
Copyright © Bram Boer, 2011
Trainershandleiding
Bewust Ontspannen

Bram Boer
Reacties
van collega's:

"...perfect materiaal voor beginnende therapeuten, het geeft veel houvast."

"Wat hebben die starters toch een mazzel met zo'n mooi/leuk/handig boekje!"
Deelnemers aan de training evalueerden:
  •     …jullie training zit ook formidabel in elkaar en jullie begeleiding maakt de uitnodiging om van het doen alsof te gaan naar het 'zijn' en echt er zijn. De training ontspant niet alleen maar maakt ook wakker…   
  •      Wat heeft de training opgeleverd? Inzicht meestal onder hoogspanning te leven; technieken en besef om daar mee om te gaan en pijn en narigheid te accepteren en te exploreren. Praktisch ook: anders omgaan met pijn = niet inslikken, wel uiten.
  •      … heeft mij een stukje verder geholpen op mijn levenspad. Ik ben mij nu veel bewuster van mijn gevoel, probeer altijd mijn hart te volgen en het belangrijkste wat ik bij jullie geleerd heb is dat ik mijn emoties niet meer zo keihard veroordeel en dat is voor mij een belangrijke stap voorwaarts.